Privacyverklaring

 

LinBusiness, gevestigd aan Pastoor van der Burglaan 1d, 1735 HN in ’t Veld, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

LinBusiness

Pastoor van der Burglaan 1d

1735 HN  ’t Veld

06 29601562

www.linbusiness.nl

contact@linbusiness.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

LinBusiness verwerkt je persoonsgegevens, doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door het invullen van een websiteformulier, in correspondentie en telefonisch.
  • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@linbusiness.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

LinBusiness verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

Administratie

Persoonsgegevens worden o.a. verzameld om diensten te kunnen factureren.

Contact

Via het contactformulier kom je in contact met ons. Op het contactformulier laat je de volgende persoonsgegevens achter: voor -en achternaam, e- mailadres, telefoonnummer en een korte toelichting. Deze persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt op grond van je toestemming en met als doel om in contact met je te komen.

SnelGids

Wanneer je de SnelGids wilt ontvangen, hebben we de volgende persoonsgegevens van je nodig: voornaam en e-mailadres. Deze persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt met als doel om de SnelGids digitaal bij je te bezorgen.

Doorbreeksessie

Wanneer je een Doorbreeksessie aanvraagt, hebben we de volgende persoonsgegevens van je nodig: voor -en achternaam, e- mailadres en telefoonnummer. Aansluitend word je gevraagd om een ‘Business scan’ in te vullen en retour te sturen. Deze gegevens worden verzameld en verwerkt met als doel om te bepalen of je in aanmerking komt voor een Doorbreeksessie, alsmede voor het plannen en uitvoeren van de Doorbreeksessie.

Dienstverlening

Wanneer je besluit om gebruik te maken van onze dienstverlening (bijvoorbeeld door deelname aan Masterclass of Groeiprogramma) hebben we de volgende persoonsgegevens van je nodig: voor -en achternaam, adresgegevens, e- mailadres en telefoonnummer. Deze persoonsgegevens worden o.a. gebruikt om met je te communiceren voor, tijdens en na de dienstverlening.

E-mailmarketing

Persoonsgegevens worden o.a. verzameld om je blogs, tips en commerciële informatie te kunnen e-mailen. Dat gebeurt op basis van toestemming, bijvoorbeeld door aanmelding via de website. Je kunt je eenvoudig afmelden en wordt dan direct uitgesloten van verdere e-mails. 

Analyse

LinBusiness analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

LinBusiness bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Administratief vastgelegde persoonsgegevens worden, in verband met de wettelijke fiscale bewaartermijn, 7 jaar bewaard. Voor E-mailmarketing verzamelde persoonsgegevens geldt dat twee keer per jaar afgemelde adressen worden verwijderd. Persoonsgegevens worden dus bewaard tot afmelding plus maximaal 6 maanden. Voor de overige categorieën geldt een bewaartermijn van maximaal 15 jaar.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

LinBusiness verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

LinBusiness gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. LinBusiness gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. 

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door LinBusiness en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@linbusiness.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

LinBusiness wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

LinBusiness neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via contact@linbusiness.nl